Хаяг: Дом засал

ӨВЧНИЙ ХАРААЛААС ӨӨРИЙГӨӨ БОЛОН ГЭР БҮЛЭЭ ХАМГААЛАХ АРГА

ӨВЧНИЙ ХАРААЛ Хэн нэгэнд өвчний хараал хийсэн тохиолдолд тухайн хүн хичнээн нарийн шинжилгээ хийж, ямар ч эмчид хандсан тодорхой онош нь тогтоогдох магадлал бага. Мөн аль нэгэн эрхтэн өвчтэй гэсэн…

error: Content is protected !!